Be-Grip is in 2012 opgericht door Klaas Reenders.

Klaas Reenders heeft ruim 16 jaar ervaring als HR professional bij zowel nationaal als internationaal opererende bedrijven in onder meer de olie- en gasindustrie, de bouw en de projectontwikkeling.

In deze 16 jaar heeft hij zich met vrijwel alle aspecten van HR bezig gehouden, zowel op operationeel, tactisch als strategisch niveau. Dus niet alleen het uitdenken van concepten en systemen, maar ook de praktische uitvoering.

Klaas heeft een praktische en nuchtere benadering van HRM, die het beste omschreven wordt aan de hand van de volgende uitspraken:

  • HRM moet de onderneming vooruit helpen. HRM instrumenten moeten in de eerste plaats een toegevoegde waarde hebben voor de organisatie.
  • “Keep it simple”; HRM is vooral je gezonde verstand gebruiken. Je moet zaken niet complexer maken dan nodig is. De effectiviteit zit vaak in de eenvoud.
  • Niet alleen uitdenken, maar ook toepassen. We gaan niet alleen instrumenten ontwikkelen of adviseren; wij zorgen ook voor de implementatie en ondersteuning bij gebruik. Een ondernemer zit niet te wachten op uitgebreide theoretische modellen en concepten maar heeft behoefte aan concrete en praktische oplossingen. Deze oplossingen vinden uiteraard hun fundament in theorieën en modellen, maar zijn wel dusdanig uitgewerkt dat de klant hiermee ook zelf aan de slag kan.

Voor meer informatie over de achtergrond van Klaas, verwijzen wij naar het LinkedIn-profiel: Klaas Reenders.